Door de ingetreden dooi helaas gesloten.

Bekijk openingstijden

 

Corona regels in het kort.

 

 • De in- en uitgang is gescheiden.
 • Er vindt mondelinge gezondheidscheck plaats.
 • Er worden markeringen door middel van staptegels aangebracht om te zorgen om 1.5 meter afstand te kunnen houden.
 • Schaatsers en begeleiders worden verzocht om handen te desinfecteren bij de ingang, hiervoor staat desinfectie ter beschikking.
 • De binnenruimte blijft gesloten, evenals de koek en zopie. Er is géén toilet beschikbaar.
 • Het aandoen van de schaatsen kan op bankjes en stoelen aan de kant van de ijsbaan, waarbij de 1.5M regel wordt toegepast d.m.v. markeringen.
 • Bij jeugdleden tot en met 10 jaar mag 1 ouder per gezin mee als begeleiding zonder schaatsen.
 • Na afloop van het schaatsen dien je de ijsbaan zo snel mogelijk te verlaten.
 • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1.5 meter afstand.
 • De vereniging hanteert 3 blokken openingstijden: 10.00-12.00,  15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur. 
 • Maximaal 250 personen tot 18 jaar mogen aanwezig zijn. (max. aantal schaatsers op natuurijsbanen) [1]
 • Indien mogelijk wordt er ook een tijdblok gereserveerd voor het schaatsen voor volwassenen. De maximale capaciteit is dan 150 personen. (Er mogen dan géén personen < 18 jaar aanwezig zijn)
 • Er is een corona coördinator beschikbaar, deze is herkenbaar aan de gele hes.
 • Daarnaast houden een aantal vrijwilligers toezicht op het naleven van de geldende regelgeving.
 • Deze vrijwilligers houden voldoende afstand tot de schaatsers en begeleiders.

 

[1] https://storage.knsb.nl/2021/01/d70b8f4d-infographic-natuurijs-word.pdf

 

     Protocol verantwoord schaatsen

            IJsvereniging T.O.G.

                 Koeleweg

                Oldebroek.

 

 

 

 

 

 

 

01-02-2021

Inhoudsopgave

Inleiding: 3

Richtlijnen algemeen: 3

Vereniging en accommodatie: 4

Parkeergelegenheid. 4

Sporten tot 18 jaar: 4

Sporten vanaf 18 jaar: 5

Uitzonderingen: 5

Eventuele besmetting. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding:

Dit protocol is gebaseerd op het landelijke protocol verantwoord sporten NOC-NSF.

Het gaat uit van de per 23 januari 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccomodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijk wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot heden.

 

 

Kaders Rijksoverheid per 23 januari 2021

Richtlijnen algemeen:[1]

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijft thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijden de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen.
 • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1.5 meter afstand.
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met zeep en water, juist ook voor en na bezoek ijsbaan.
 • Schud geen handen
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Er vindt een mondelinge gezondheidscheck plaats voor aanvang van het schaatsen. Deze vragen die gesteld worden staan onderaan in dit protocol
 • Schaatsen kan individueel of in groepje van max. 2 personen. Er kunnen meerdere groepjes schaatsen.
 • Bij jeugdleden tot en met 10 jaar mag 1 ouder per gezin mee als begeleiding
 • Na afloop van het schaatsen dien je de ijsbaan zo snel mogelijk te verlaten.
 • De ijsbaan hanteert openingstijden, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende avondklok. D.w.z. dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 4.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

 

Vereniging en accommodatie:

 • De afmeting van de ijsbaan is 55 meter x 200 meter = 11.000m2
 • Maximaal 250 personen tot 18 jaar mogen aanwezig zijn. (max. aantal schaatsers op natuurijsbanen) [2]
 • Indien mogelijk wordt er ook een tijdblok gereserveerd voor het schaatsen voor volwassenen. De maximale capaciteit is dan 150 personen. (Er mogen dan géén personen < 18 jaar aanwezig zijn)
 • De vereniging hanteert 2 blokken openingstijden: 15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur.
 • Er vindt mondelinge gezondheidscheck plaats.
 • De binnenruimte blijft gesloten, evenals de koek en zopie. Er is géén toilet beschikbaar.
 • Het aandoen van de schaatsen kan op bankjes en stoelen aan de kant van de ijsbaan, waarbij de 1.5M regel wordt toegepast d.m.v. markeringen.
 • Er is een corona coördinator beschikbaar, deze is herkenbaar aan de gele hes.
 • Daarnaast houden een aantal vrijwilligers toezicht op het naleven van de geldende regelgeving.
 • Deze vrijwilligers houden voldoende afstand tot de schaatsers en begeleiders.
 • Er is een EHBO-ers en EHBO-materiaal aanwezig.
 • De in- en uitgang is gescheiden.
 • Er worden markeringen aangebracht om te zorgen om 1.5 meter afstand te kunnen houden.
 • Schaatsers en begeleiders worden verzocht om handen te desinfecteren bij de ingang, hiervoor staat desinfectie ter beschikking.

 

 

Parkeergelegenheid

 • Voor auto’s beschikbaar terrein van 40x 180 meter.
 • Voor fietsen beschikbaar terrein 20×40 meter.

 

Sporten tot 18 jaar:

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Kinderen en jongeren met klachten blijven thuis.

 

Sporten vanaf 18 jaar:

 • Er mag met maximaal twee personen in groepje worden geschaatst, mits er minimaal 1.5 meter tussen zit.

 

Uitzonderingen:

 • Vrijwilligers en medewerkers die een rol hebben binnen de ijsbaan mogen aanwezig zijn, zij zorgen voor voldoende afstand en het in acht nemen van de hygiëneregels.
 • Deze vrijwilligers en medewerkers zijn herkenbaar aan de oranje hes. De corona coördinator is herkenbaar aan de gele hes.

 

Eventuele besmetting

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,

    benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • Als bij een schaatser Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn.
 • Schaatsers/begeleiders kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de check bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,

   benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 

 

[1] https://nocnsf.nl/media/3868/protocol-verantwoord-sporten-v220121.pdf

2 https://storage.knsb.nl/2021/01/d70b8f4d-infographic-natuurijs-word.pdf

 

 

 

 

[1] https://nocnsf.nl/media/3868/protocol-verantwoord-sporten-v220121.pdf

[2] https://storage.knsb.nl/2021/01/d70b8f4d-infographic-natuurijs-word.pdf

 

                               Welkom.

 

Welkom op de site van ijsclub T.O.G. (Tot Ons Genoegen) uit Oldebroek.

Wij zijn opgericht in 1963 en na een paar omzwervingen langs de Zuiderzeestraatweg huren we sinds 1972 een weiland aan de Koeleweg in Oldebroek.

IJsclub T.O.G. stelt zich als doel om de jeugd kennis te laten maken met het Hollands fenomeen; namelijk schaatsen op natuurijs en verder eenieder het plezier te gunnen om

heerlijk te kunnen schaatsen.

 

 

 

                               Onze baan.

Onze baan is een speciaal geprepareerd weiland die onder water gezet wordt.

De afmetingen van het weiland zijn zo groot, zodat we een 400 meter baan kunnen realiseren met hier binnenin een grote ruimte voor de kleineren om ontspannen te kunnen leren schaatsen en te spelen.

Langs de oostzijde van de baan hebben we de mogelijkheid om een `gordijn` dicht te schuiven om de wind tegen te houden. Tegen dit gordijn hangen de reclamedoeken van onze sponsoren die gezellig verlicht worden door sfeerverlichting. Ook is er de mogelijkheid om `koek en zopie` en vele lekkernijen tegen ouderwetse prijzen te kopen.

In twee woorden samengevat is onze baan, sfeervol en romantisch.